Dansk Bypost af Jan Roed


Denne side om dansk bypost lægger sig tæt op ad katalogerne:DAKA 16, brev

Der er kopier af illustrationer og afskrift fra katalogerne. I følge LBK nr 1144 af 23/10/2014 Bekendtgørelse af lov om ophavsret § 71 bortfalder ophavsretten til kataloger og lignende værker 15 år efter deres udgivelse - og den tid er så langt overskredet.
Ikke desto mindre er de ovenstående 4 kataloger de nyeste der findes på området.

Der er på siderne også resultatet af egne studier til identifikation af trykketyperne og varianterne, der ellers ikke er beskrevet.

Jeg vil håbe at denne side kan bruges af samlere og jeg modtager gerne kritik - og særdeles gerne scanninger af ark - eller arkstykker (helst i 600 dpi), som jeg kan bruge til yderligere studier og illustration på siderne.

Skriv gerne til Jan Roed.