Om Dansk Bypost af Jan Roed


En kort forklaring på min fascination af at samle på danske bypostmærker

Hvad er dansk bypost

Danske bypostmærker er et særligt fænomen indenfor frimærkehistorien. Det landsdækkende postvæsen var først på banen, oprettet allerede i 1624 af Chr. IV. Fra 1806 oprettede man et såkaldt fodpostkontor i København til omdeling af breve og pakker indenfor voldene, men det officielle postvæsen kunne så langt fra dække det nye behov for kommunikation som den begyndende industrialisering og den opblomstrende handel medførte efter 1860’erne. Dels var der for få postkasser og dels var der for få daglige ombæringer.

Postvæsenet havde imidlertid ikke monopol på postbesørgelse så det var ganske legalt at der opstod disse private ordninger – dog var der den klausul at såvel postkasser som frimærker klart skulle afvige fra postvæsenets. Man besluttede sig for gule postkasser og fik trykt særlige frimærker og helsager (=brevkort med påtrykt frimærke) med bynavnet tydeligt angivet. Ved særlig kontrakt med postvæsenet fik driftige forretningsfolk retten til at drive virksomhed som bypost, men rettigheden begrænsede sig til at operere indenfor bygrænsen og nærmeste opland.

Første bypost af denne art var Holte Landpost, der blev oprettet i 1866, men relativt hurtigt derefter kom Frederecia, Horsesn, København, Kolding, Odense, Randers, Svendborg, Vejle, Viborg, Ålborg og Århus. I 1880’erne havde byposten sat sig på en så stor del af postomdelingen og dermed kommunikationen, at det var blevet en alvorlig trussel for postvæsenet. En ny postlov blev derfor lavet, der i første omgang påbød at der ikke måtte oprettes nye bypostfirmaer og at de eksisterende ikke måtte udvide deres aktiviteter – heller ikke geografisk. Der blev også åbnet for at postvæsenet kunne tilbagekøbe rettighederne i de byer, der havde bypost mod en erstatning udregnet pr. opsat postkasse. Det blev dødsstødet for byposten, der reelt kun kunne overleve ved ekspansion. Ved år 1900 var der således kun tilbageværende bypost i Vejle og Kolding. Kolding bypost blev nedlagt i 1900 og Vejle bypost i 1916.

Hvorfor samle på bypost?

Bypost er et tidsligt begrænset fænomen, der alligevel har alle elementer fra almindelig filateli. Der er mange varianter af mærkerne, der er overtryk med nye værdiangivelser (provisorier), der er helsager og sågar også ”officielle” forfalskninger er det blevet til. Pga. datidens trykketeknikker og tidens tand er der således et utal af varianter, man kan vælge at forholde sig til, hvis man vil. Man er sikker på, at der ikke er udgivet mærker, der ikke har haft et postalt formål, men alene har haft til formål at tiltrække samlere, på den måde som det mest grotesk er set i det tidligere Østeuropa.

Bypost er ret sjælden, men da det er meget lidt udbredt samleområde er mærkerne stadig til at købe for rimelige penge. Desværre – eller måske heldigvis, alt efter temperament – er der meget få frimærkehandlere, der har bypost til salg. Det giver derfor et ekstra kick når man endelig finder en handler, ligesom man hurtigt får personlige relationer, sådan fra bypostnørd til bypostnørd. På samme måde er det med elektronisk handel via eBay, hvor mine fleste indkøb sker. Også her kommer man hurtigt til at kende både den udbydende og dem man konkurrerer med.

Der er ekstremt få beskrivelser af bypostmærker i katalogform. Jeg er kun vidende om at der verden over er udgivet syv katalogiseringer af dansk bypost gennem tiderne. Af disse har jeg de tre af katalogerne, hvoraf det seneste er udkommet i 1996. Ingen af disse er trykt i farve. For mig er det en mulighed for at sætte et aftryk i denne del af verden ved at lave en hjemmeside over min samling med varianter, der er scannet ind og beskrevet ud fra farvekort.

Som meget andet i livet er grundlaget til min samling opstået ved en tilfældighed. Jeg arvede 40 sider med dansk og norsk bypost fra en fjern slægtning for en del år siden. Hos mig lå de og syltede i 20 år før jeg fik gravet mig ind i materien, katalogiseret og sat mærkerne op.

Jeg er således fascineret af mærkerne pga. deres alder, deres historie, deres sjældenhed, overskueligheden i antallet år de har eksisteret og antallet af grundfrimærker. Hele set-up’et er tilpas nørdet for min krøllede hjerne. Der er stadig en mulighed for at sætte sig et unikt foraftryk indenfor denne meget begrænsede del af filatelien og sidst men ikke mindst er samlingen så overskuelig at jeg har kunnet scanne alle mærker ind, således at jeg kan studere mærker, byde på mærker over nettet hvor end i verden jeg befinder mig – kort sagt: Helt ideelt for mig med mit job, hvor jeg ofte er på farten op til 100 dage om året.