Kataloger over Dansk Bypost af Jan Roed


DAKA 1996 Bypost Danske privatpost frimærker 1954 Katalog over Dansk Bypost Helsager af Hans-Otto Jahnke Katalog over Dansk Bypost af P. Clement sørensen The Private local posts of Denmark Kolding bypost 1887-1900

En scannet pdf af katalogerne kan downloades ved klik på billedet.

Lidt om de forskellige kataloger

DAKA 1996 BYPOST kataloget af Erik Paaskesen og Frank Banke (1996) er - selvom det er tilbage fra 1996 - det mest benyttede når man skal refererer til priser. Kataloget er meget kompakt, men har alligevel den overordnede beskrivelse af stempler og helsager med. På den måde er det ret uundværligt.

KATALOG over DANSKE PRIVATPOST FRIMÆRKER af M. Brun-Pedersen (1954) er mest medtaget af historiske årsager. Hele indholdet er dækket af andre nyere kataloger.

KATALOG over DANSK BYPOST HELSAGER af Hans-Otto Jahnke (1990) er et absolut must, hvis man samler på helsager. Der er ingen andre kataloger, der dækker de varianter og de beskrivelser, som man finder hos Jahnke.

KATALOG over DANSK BYPOST af P. Clement Sørensen (1984) er ret god mht. beskrivelser af især københavnske typer. De mærker der beskrives er mere grundigt beskrevet end hos Christensen & Ringström. Omvendt har sidstnævnte flere beskrivelser, så de to kataloger supplerer hinanden fint!

The private local posts of Denmark af Sten Christensen & Sigurd Ringström (1974) er nok det bedste katalog når det gælder beskrivelser af varianter, af stempler og især af prøvetryk, hvor det er helt suverænt. Eneste mangel i kataloget er, at helsager overhovedet ikke berøres.

Kolding Bypost 1887-1900 af Kristian Ørkild (1986) er en kombination med en artikel om Kolding, efterfulgt af nok det bedste katalog over Kolding Bypost med hensyn til varianter og typebeskrivelser. Artilken er gengivet efter venligt tilsagn fra forfatteren.

Denmarks Fri-Correspondance Kort Et sidste katalog jeg vil nævne - som ikke kan downloades, da det er meget nyt og hele tiden opdateres - er et specialkatalog Denmark's Fri-Correspondance Kort som David Macdonald fra Edinbourg har begået. Kataloget er på engelsk og rigt illustreret. Det omhandler såvel bypost som det rigtige postvæsen - og er den mest præcise katalogisering af disse specialhelsager der findes. Kataloget er første gang udgivet i 2003, men opdateres løbende. Det udgives på eget forlag: David Macdonald, 60 Earlspark Drive, ABERDEEN AB15 9AH, United Kingdom. ISBN 0 9523532 4 5.