Svendborg Bypost af Jan RoedOm Svendborg bypost

Svendborg bypost startede 1. december 1887 af købmand G. Bock og eksisterede i relativt kort tid. Formelt blev Svendborg bypost nedlagt i efteråret 1888.
Det varetog brevomdeling i Svendborg og omegn. Taksterne var:

Der blev benyttet gule postkasser, men det vides ikke hvor mange postkasser der var.

Der kendes ingen bypostbreve fra Svendborg, men der kendes få brevstykker.

Der er ikke typebestemmelser af Svendborg bypost, men jeg har lavet et forsøg på typebestemmelse, der kan ses her.

Svendborg Bypost typebeskrivelse